Testi Rotavirus

  • Rotavirus Test

    Testi Rotavirus

    HYRJE Rotavirusi është agjenti më i zakonshëm përgjegjës për gastroenteritin akut, kryesisht tek fëmijët e vegjël. Zbulimi i tij në 1973 dhe shoqërimi i tij me gastro-enteritin infantil përfaqësuan një përparim shumë të rëndësishëm në studimin e gastroenteritit që nuk është shkaktuar nga infeksioni akut bakterial. Rotavirusi transmetohet me rrugë orale-fekale me një periudhë inkubacioni prej 1-3 ditësh. Megjithëse ekzemplarët e mbledhur brenda ditës së dytë dhe të pestë të sëmundjes janë ideale për deteksionin e antigjenit ...