Testi i antitrupave H. Pylori

  • H. pylori Antibody Test

    Testi i antitrupave H. pylori

    Hapi i fortë®Pajisja e testimit të shpejtë të antitrupave H. pylori (Gjak i plotë / serum / plazmë) është një imunizim i shpejtë vizual për zbulimin cilësor të supozuar të antitrupave specifikë IgM dhe IgG ndaj Helicobacter pylori në gjakun e plotë të njeriut, serumin ose ekzemplarët e plazmës. Ky komplet është menduar të përdoret si një mjet ndihmës në diagnostikimin e infeksionit me H. pylori.