Testi i Vaginozës Bakteriale

  • Bacterial vaginosis Test

    Testi i vaginozës bakteriale

    PERDORIMI I P INTRDORUR Pajisja e Shpejtë e Vaginozës Bakteriale StrongStep® (BV) synon të masë pH e vaginës për ndihmë në diagnozën e vaginozës bakteriale. HYRJE Një vlerë acid vaginale e pH prej 3.8 deri në 4.5 është një kërkesë themelore për funksionimin optimal të sistemit të vetë trupit për mbrojtjen e vagjinës. Ky sistem mund të shmangë në mënyrë efektive kolonizimin nga patogjenët dhe shfaqjen e infeksioneve vagjinale. Mbrojtja më e rëndësishme dhe më e natyrshme kundër problemit vaginal ...