Demonstrimet e produkteve

PH vaginale: një pajisje vetë-matëse për diagnostikimin në kohë të çrregullimeve

Efikasiteti diagnostik i një pajisjeje të re të testit të shpejtë Candida alicans dhe rëndësia e disa faktorëve të rrezikut të kandidiazës vulvovaginale në qytetin e Mosulit

PH vaginal si shënues

Diagnostikimi i paditur dhe i thjeshtë i kujdesit për IST

Strategjia Globale për Parandalimin dhe Kontrollin e Infeksioneve Seksualisht të Transmetueshme

Nga stoli në shtrat_ Vendosja e një rruge për përkthimin e diagnostikimeve të përmirësuara të IST në ofrimin e kujdesit shëndetësor në botën në zhvillim

Udhëzimet për trajtimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme 2010