Demotet e produkteve

 PH i vaginës: një pajisje vetë-matëse për diagnostikimin në kohë të çrregullimeve

Efikasiteti diagnostik i një pajisje të re Candida ablicans Test i Shpejtë dhe Rëndësia e disa Faktorëve të Rrezikut të Kandidimit Vulvovaginal në Qytetin e Mosulit

PH i vaginës si shënues

Diagnostifikimi i papritur dhe i thjeshtë i kujdesit për IST

Strategjia globale për parandalimin dhe kontrollin e infeksioneve seksualisht të transmetueshme

Nga Bench në Bedside_ Vendosja e një Shtegu për Përkthimin e Diagnostifikimit të Përmirësuar të IST në Dorëzimin e Kujdesit Shëndetësor në Botën në Zhvillim

Udhëzime për trajtimin e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme 2010