Test i Shpejtë FOB

  • FOB Rapid Test

    Test i Shpejtë FOB

    P USRDORIMI NDENDRMARR TheS StrongStep® FOB Rapid Test Strip (Feces) është një imunizim i shpejtë vizual për zbulimin cilësor të supozuar të hemoglobinës njerëzore në ekzemplarët e fekaleve njerëzore. Ky komplet ka për qëllim të përdoret si një mjet ndihmës në diagnostikimin e patologjive gastrointestinale (gi) të ulëta. HYRJE Kanceri i zorrës së trashë është një nga kanceret më të diagnostikuar dhe shkaku kryesor i vdekjes nga kanceri në Shtetet e Bashkuara. Kontrolli për kancerin kolorektal ndoshta rrit zbulimin e kancerit në një ...