Testi i salmonelës

  • Salmonella  Test

    Testi i salmonelës

    Përfitimet Saktësi Ndjeshmëri e lartë (89.8%), specifikimi (96.3%) provuar përmes 1047 provave klinike me 93.6% marrëveshje krahasuar me metodën e kulturës. Procedurë e thjeshtë për t’u ekzekutuar me një hap, nuk kërkohet aftësi e veçantë. Kërkohet shpejtë Vetëm 10 minuta. Ruajtja e temperaturës së dhomës Specifikimet Ndjeshmëria 89.8% Specifikimi 96.3% Saktësia 93.6% E shënuar me CE Madhësia e pajisjes = 20 prova