Testi i prokalcitoninës

  • Procalcitonin Test

    Testi i prokalcitoninës

    P USRDORIMI I P INTRDORUR Testimi StrongStep® Procalcitonin është një analizë e shpejtë imuno-kromatografike për zbulimin gjysmë-sasior të Procalcitoninës në serumin ose plazmën njerëzore. Përdoret për diagnostikimin dhe kontrollimin e trajtimit të infeksionit të rëndë, bakterial dhe sepsës. HYRJE Procalcitonin (PCT) është një proteinë e vogël që përmban 116 mbetje aminoacide me një peshë molekulare afërsisht 13 kDa e cila u përshkrua për herë të parë nga Moullec et al. në 1984. PCT prodhohet normalisht në C-cel ...